Általános Szerződési Feltételek

Az alábbi dokumentum az Eliot Development Kft. által üzemeltetett OraBizsu webáruházban történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. Rendelés véglegesítése előtt kérjük, feltétlenül olvassa el, mivel megrendelésének jóváhagyásával a távollevők közötti, szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi szerződést elfogadja. Amennyiben igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és cégünk internetes oldalán rendelést küld el, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti, és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) amely Ön és az Eliot Development Kft. között, mint egyezség létrejött. Az Eliot Development Kft. fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa az ÁSZF-et, és a vásárló felelőssége, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes ÁSZF-et. A rendelés elküldésével a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre az Eliot Development Kft. és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban: Megrendelő/ Vásárló) között, és a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat a megjelölt fizetési módon kiegyenlíti. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Webshop tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.1. A Szerződési Feltételek alapfogalmai
 
1.1 Szolgáltató adatai
Név: Eliot Development Kft.
Címe: 3300 Eger Hatvani kapu tér 8. 3/21.
Adószám: 25574896-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-035788
Számlavezető bank: Granit Bank
Bankszámlaszám: 12100011-17828475
E-mail: info@orabizsu.hu 
 

1.2 A Vásárló

Aki a Webshop Szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Webshop internetes felületén keresztül árut rendel, vásárol.
 
1.3 A Szállító
Eliot Development Kft. által megbízott csomagküldő szolgálat.
 
 
2. A Webshop Szerződési Feltételek közzététele
A Webshop Szerződési Feltételek Megrendelő által történő elfogadása a Webshop-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.


3. A Webshop Szerződési Feltételek hatálya
Eliot Development Kft. fenntartja a jogot, hogy a Webshop Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webshop Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webshop Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webshop-szolgáltató a Webshop-szolgáltatást biztosítja.
 
 
4. A Webshop Szerződés létrejötte és módosítása
 
4.1 Általános jellemzők
A Szerződés a Szolgáltató Internetes felületén történő  megrendeléssel, illetve jelen Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre. A Webshopban való vásárlás feltétele a szállítási adatok és elérhetőségek megadása. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Megrendelő a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. Eliot Development Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.
 
4.2 Megrendelés módosítása, törlése
A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Megrendelő a Webshop Ügyfélszolgálat menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen, vagy telefonon teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a postázás, illetve a futárszolgálat részére történő átadás előtt lehetséges.

4.3 Fizetési feltételek 
Bankkártyás fizetést a SimplePay gyors és biztonságos felületén teljseítheti, vagy utánvét esetén, a szállítási költség ellenértékét átvételkor a Szállítónál készpénzben teljesíti. A Szállítótól átvett csomag tartalmazza az áruról és a szállításról kiállított számlát. Eliot Development Kft. részteljesítést nem vállal, a Szállító részletfizetést nem fogadhat el.

A Megrendelő a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja sérült csomagolás esetén.

Sérült csomagot csak kárfelvételi jegyzőkönyv kitöltése után vegyen át!!!


4.4 Szállítási módok
A csomagok kézbesítését az MPL futárszolgálat végzi. A szállítási határidő 1-3 munkanap, amennyiben a megrendelt áru a raktárunkban rendelkezésre áll. A megrendelés beérkezésekor raktáron nem lévő termékek szállításáról a vásárlót külön tájékoztatjuk e-mailben vagy telefonon, akinek ha a módosított szállítási határidő nem felel meg, elállhat a vásárlási szándékától. A Megrendelő bankkártyával történő fizetés esetén az 1-3 munkanapos szállítási idő a fizetési tranzakció lezárása után értendő. Utánvét esetén a futárszolgálat munkatársának fizeti meg az áru ellenértékét és a szállítási költséget. A Megrendelő telefonszámát az eladó megadhatja a szállítmányozó cég képviselőjének, hogy az áru átadását hatékonyan végezhesse. Szállítási díjak az ország területén területén az alábbi árakon:
              

súlyhatár Bruttó fuvardíj
1 kg-ig  1100 Ft


4.5 Sikertelen kézbesítés
Általános kiszállítási határidőnél a Szállító három alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést az Eliot Development Kft. érvénytelennek nyilvánítja és törli. Amennyiben a küldemény kézbesítése a Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a Megrendelő megtéríti az Eliot Development Kft. számára. Az ELiot Development Kft. ilyen esetben a többletköltség összegéről számlát állít ki.

4.7 ÁFA

A feltüntetett árak bruttó árak: a Megrendelő által kifizetendő árat tartalmazzák. 
 

5. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

A Vásárlónak 14 napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet -Távollévők között kötött szerződésekről- értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 14 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette.

 
6. Adatvédelem, adatbiztonság

 6.1 Adatvédelmi Nyilatkozat
A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során Eliot Development Kft. a következő adatokat rögzíti a Megrendelőről:

A Vásárló azonosításához szükséges adatokat:
- Név
- Szállítási cím
- Elektronikus levelezési cím
- Elérhetőségi telefonszáma

Választhatóan megadható adatokat:
- Egyéb közlendő
- Számlázási név/ cím
- Adószám a számlázáshoz
 
A megrendelések kiszállítása érdekében a Eliot Development Kft. a következő adatokat bocsátja a Szállító, illetve a Szállító Megbízottja rendelkezésére:

• Megrendelő neve
• A teljes Szállítási cím
• Egyéb közlendő (lehetséges átvételi időpontok)
• A megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén)
• Megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.
A Szállító, illetve Megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli és a kézbesítés után azokat a Eliot Development Kft. részére visszaszolgáltatja illetve megsemmisíti.
 
6.2 Személyes adatok módosítása
Megadott személyes adatait a Vásárló e-mailben vagy telefonon bármikor megváltoztathatja illetve törölheti.
 

7. Adattovábbítási nyilatkozat

Elfogadom, hogy a Eliot Development Kft. (3300 Eger Hatvani kapu tér 8. 3/21.) által a(z) www.orabizsu.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

8. Garanciális feltételek 

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet és a Melléklet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez 24. pont alapján

Az órákra egy évet biztosítunk.
 

9. Szállítás

A rendelések nagy részét készletről teljesítjük. Hiánytermék esetén a postázási/ kiszállítási határidőről e-mailben adunk tájékoztatást.

A Szállító a kiszállítást munkanapokon végzi. Munkanapnak számítanak a Magyarországon hivatalos munkanapok, tehát a szombat, vasárnap és a munkaszüneti napok nem! 

A küldemény feladását a rendelésének leadását követő 2 munkanapon belül munkatársunk továbbítja a futárszolgálat felé.
Amennyiben a kézbesítő nem találja Önt otthon, a megrendeléskor megadott telefonszámon fogja keresni.
Kérjük ügyeljen arra, hogy pontos és elérhető telefonszámot adjon meg!

Sérült csomagot csak kárfelvételi jegyzőkönyv kitöltése után vegyen át!!!


10. Elállási jog

A fogyasztó a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. A 45/2014. Kormányrendeletnek megfelelően.
Az elállási határidő a terméket szállító cégtől, futártól történt átvételkor kezdődik.

FONTOS: A vásárló természetesen kibonthatja és megnézheti valamint felpróbálhatja az ékszert, ha ezek után mégis az elállási jogával szeretne élni akkor nem viselheti illetve  nem használhatja az ékszert, órát.

A mennyiben viseli és az ékszert, vagy órát és úgy küldi vissza, akkor csak értékcsökkentett árat fizetünk vissza, ami függ a használat mértékétől.

- A fogyasztó az elállási jogát termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, 14 nap elteltéig gyakorolhatja.
- Írásban történő elállás esetén, azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt írásban elküldi.
- Vállalkozásunk köteles az ékszer árát haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni.
- A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.
- A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
- Minden termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a létrejött szerződéstől a fenti feltételek szerint elállhat.


11. Az elállási jog gyakorlásának módja:


Előfordul, hogy az Internetes áruházban kiválasztott termék nem olyan mint amilyet Ön szeretett volna, ekkor élhet az elállás jogával. 

A visszaküldés módja:


1.  Közölje velünk  írásban, (e-mailben, levélben) elállási szándékát, majd csomagolja vissza a termékeket, csak hiánytalanul visszaküldött (minden tartozékával együtt) ékszerek árát tudjuk visszafizetni! Az eredeti számlát minden esetben kérjük visszaküldeni, ez feltétele a pénz visszautálásának.

Feltétlenül meg kell adni egy nevet és hozzátartozó bankszámlaszámot amire visszautaljuk a vételárat. Postai úton való lakcímre történő visszautalás nem lehetséges.

 

Amennyiben vállalkozásunk a megrendelt terméket szállítja Önnek, (szabályosan teljesít) és Vevő eláll a szerződéstől akkor a Vevő semmillyen formában nem követelheti vissza az utánvétel  és a szállítás díját.
Ez azt is jelenti, ha áruházunk szabályosan teljesíti a 15.000 Ft fölötti megrendelést, akkor átvállaljuk az utánvételes vagy az előreutalt szállítási költséget, de a kézbesítés után a vásárló eláll az üzlettől, amire 14 napon belül lehetősége van  a kézhezvételtől számítva, viszont a futárszolgálatnak  kifizetett szállítási díjat levonjuk az ékszer árából és a csökkentett értéket utaljuk vissza a megadott bankszámlára.

Ha nem fizet értékbiztosítást feladáskor, akkor különösen körültekintően járjon el csomagoláskor, hogy ne sérüljenek az ékszerek. Nem megfelelő csomagolásból eredően megsérült termékek árát nem tudjuk visszafizetni.

2. Vegye figyelembe, hogy a termék visszaküldésével kapcsolatos költségeket minden esetben Önnek kell megfizetnie, így portóval vagy utánvéttel terhelt csomagokat NE küldjön vissza, mert azokat nem áll módunkban átvenni. Ilyen esetben a csomagot a szállító cégek automatikusan visszajuttatják Önhöz, és esetlegesen további költségeket számolnak fel!

- Visszaküldési cím: 3300 Eger Hatvani kapu tér 8. 3/21.

3. A visszaküldött termék megérkezése után a  vételárat  14 napon belül visszautaljuk az Elállási nyilatkozatban, vagy egyéb módon a megadott bankszámlaszámra. A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket is, vállalkozásunk azonban követelheti a termék  bármilyen  használatából eredő károk megtérítését.

Hibás teljesítés esetén:

 - vállalkozásunk nem azt a terméket küldi amit megrendeltek, vagy hibás terméket küldünk, ha a Vevő visszaküldi a terméket (eláll a vételtől) akkor az összes felmerülő költséget : , ékszer ára, és utánvétel díját is  14 napon belül visszatérítjük az általa megadott bankszámlaszámra. Feltétel, hogy hibás teljesítés esetén  azonnal , de legkésőbb 3 munkanapon belül jelezze nekünk a hibát e-mailben.

Figyelem! A hiányosan, használtan vagy eredeti számla nélkül visszaküldött termékeket nem tudjuk elállás jogával visszavenni.  Ha mégis hiányosan küldi vissza a terméket, úgy az elállás jogát nem tudjuk biztosítani, ekkor a termék visszaszállítási költsége Önt terheli.